Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Chùa Thiên Đức

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0918.952.310 (Trụ trì Thích Thiện Ý)

DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN CHÙA THIÊN ĐỨC NĂM 2019

DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN CHÙA THIÊN ĐỨC NĂM 2018

Mã TT.TĐ: Từ Thiện Chùa Thiên Đức

Mã TT.TSĐT: CLB Tiếp Sức Đến Trường

Mã TT.PĐ: Tổ Thiện Nguyện Phước Đức - Tiền Giang

Mã TT.NCC: Tổ Thiện Nguyện Nguyễn Cảnh Chân - Quận 1, TP.HCM

 

STT Ngày Phương Danh Pháp Danh Số ĐT/Địa Chỉ Hiện Vật  Hiện Tài Mã Từ Thiện Ghi Chú
1 02/02/2019 Nguyễn Văn Thành  

0938.038.390

TP.HCM

  5.000.000đ TT.TSĐT  
2 05/02/2019

Trần Minh Hiếu

Trần Hán Sanh

(con bác sĩ Long)

  Thị trấn Kế Sách  

1.200.000đ

(50.000đ/người/tháng

- góp 12 tháng) 

 

TT.TSĐT  
3 05/02/2019

Trần Quốc Uy

Nguyễn Thị Tố Nga

 

   Xã Phú Tân 

- Châu Thành - ST

 

300.000đ

(100.000đ/tháng

- góp 3 tháng:1,2,3)

TT.TSĐT  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Bài viết liên quan